Späť na zoznam
Múzeá a história

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Rajeckej Lesnej

Baroková kaplnka sv. Jána Nepomuckého bola pri križovatke ciest na začiatku obce Rajecká Lesná (Frivald) postavená v roku 1770. Pri kaplnke sa zastavovali pútnici z východnej strany pred vstupom do Kostola Narodenia Panny Márie. Rajecká Lesná je totiž pútnické miesto s Bazilikou Narodenia Panny Márie s milostivou sochou Frivaldskej Panny Márie zo 16. storočia. Kto výstavbu kaplnky inicioval, nie je historikom známe. Konkrétne historické súvislosti výstavby kaplnky by bolo potrebné dohľadať v historických prameňoch a kanonických vizitáciách frivaldskej farnosti. Miesto, na ktorom je kaplnka postavená, je veľmi malebné. Postavená bola totiž na kopčeku pri križovatke ciest – pri vstupe do dediny. Ján Nepomucký bol v 18. storočí jedným z najuctievanejších svätcov v Európe – predovšetkým v habsburskej monarchii ako domáci svätec. Kaplnku prikrýva koruna starého brestu, ktorý je chránený z kultúrneho, vedeckého a estetického významu. Tento brest horský s obvodom kmeňa 425 cm, výškou 26 m, priemerom koruny 14 m a vekom 130 rokov je najstarším zisteným brestom v okrese Žilina.

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.