Späť na zoznam
Hrady a zámky

Hrad Budatín

Na mieste sútoku rieky Kysuca s Váhom, leží Budatínsky hrad, ktorý bol v minulosti známym vodným hradom. Vďaka svojej polohe plnil významnú strážnu funkciu. Neskôr bol na pozostatkoch jeho opevnenia vybudovaný barokovo-klasicistický kaštieľ. Patrí pod správu Považského múzea Žilina a nachádza sa tu unikátna stála expozícia drotárskeho umenia. Zbierka „Drotárstvo“ je jedinou špecializovanou zbierkou svojho druhu na svete.

www.pmza.sk

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.