Späť na zoznam

Zrúcanina gotického kostola sv. Heleny, Stránske

Výstavba kostola začala v roku 1368 povolením ostrihomského arcibiskupa, ktoré bolo odpoveďou na list miestneho šľachtica Dominika Baloga. Ten písomne žiadal o povolenie postaviť kostol v Stránskom, lebo pre obyvateľov bolo najmä počas zimy a dažďov náročné chodiť na bohoslužby do kostola v Rajci. Koncom 15. storočia dostal kostol neskorogotické úpravy (podporné múry, gotické okná), v 18. storočí bol zbarokizovaný. Zásadná zmena prichádza 15. januára 1858, kedy seizmické otrasy dovtedy nevídaných rozmerov s epicentrom pri vrchole Minčol v Lúčanskej Malej Fatre drasticky zničili tento vzácny kostolík. Kostol bol v roku 1877 kvôli narušenej stabilite uzavretý. Sochy boli prevezené do farského kostola v Konskej, zvony sa počas 1. svetovej vojny použili na zbrojársku výrobu. Napriek oprave zrúcaniny je možné si ju pozrieť (obhliadka na vlastné nebezpečenstvo). Opravné práce realizuje OZ Obnova Slovenskej zeme. Z Rajeckých Teplíc sa ku kostolu dostanete náučným chodníkom Cesta 14. storočím, ktorý začína za Hotelom Diplomat.

Viete, že?

Dodnes sa zachovali obvodové múry, kamenná veža, valcové prípory a niektoré gotické architektonické články ako úzke štrbinové okná, detaily okien a južného portálu zo 14.-15. storočia. Na triumfálnom oblúku sú pozostatky renesančných nástenných malieb.

 

Zrúcanina gotického kostola sv. Heleny, Stránske
Tel.: +421 41/5493 745, +421 911 211 991
E-mail: podatelna@stranske.sk; obnovaslovenskejzeme@gmail.com
Web: www.stranske.sk

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.