Späť na zoznam

Náučný chodník Okolím Rajeckého hradu a rozhľadňa

Nový náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“ rozšíril turistickú in- fraštruktúru v druhej polovici roku 2017. Jednotlivé informačné tabule sú umiestnené postupne od budovy Mestského múzea v Rajci, pri vstupe do termálneho kúpaliska Veronika a ďalej naprieč horským masívom Dubová. Informačné tabule oboznámia návštevníka s miestnou flórou, faunou, históriou mesta Rajec a Rajeckej doliny. Na vyhliadkovo atraktívnych miestach sú pre turistov inštalované oddychové zóny s lavičkami, stolmi a odpadkovými košmi, na zastávke č. 7 si môžu turisti vychutnať pohľad na Rajeckú dolinu z novovybudovanej rozhľadne. Turistický chodník pokračuje po hrebeni kopca Dubová až k miestu konania archeologického workshopu, kde je situovaná i palisáda – replika obrany Rajeckého hradu. Turista na svo- jej ceste pokračuje do obce Jasenové a odtiaľ až do Rajca po jestvujúcom turistickom chodníku popri potoku Čierňanka.

Viete, že?

Prvá písomná zmienka o Rajeckom hrade pochádza z roku 1299, no postavený bol niekedy v poslednej štvrtine 13. storočia, lebo existujú správy, že pôvodným majiteľom hrad násilne zabral v roku 1297 Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti hrad pripadol kráľovi. V rokoch 1392 – 1397 bol hrad záložným majetkom Kaplaniovcov. Potom ho kráľ Žigmund Luxemburský dal zbúrať a opustený hrad prešiel pod správu lietavského panstva. Archeologický prieskum potvrdil existen- ciu kamenného objektu o rozmeroch 120 x 80 m chráneného zemným valom s palisádou.

Ako sa tam dostať? Náučný chodník začína pred Mestským múzeom v Rajci a je značený červenou značkou. Jeho dĺžka je 5,2 km a turista prekoná počas túry 307 metrové prevýšenie za približne 4 hodiny.

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.