Kontakt

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina

Pod názvom Rajecká dolina sa ukrýva krásne, nielen na turistiku a prírodu bohaté územie vzdialené len 12 km južným smerom od mesta Žilina.

Pod rovnomenným názvom vznikla v decembri roku 2011 oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorú založili pätnásti členovia a to na základe zákona č. 91/2010 Z.z.o podpore cestovného ruchu na Slovensku. Členmi organizácie sú najväčší zamestnávatelia v destinácii ako aj najvýznamnejšie samosprávy.

Hlavným poslaním organizácie je formovanie a rozvoj destinačného manažmentu Rajeckej doliny,  spolupráca pri vytváraní strategických produktov CR, nadväzovanie spolupráce s tuzemskými ako aj zahraničnými organizáciami CR.

Cieľom našej organizácie je podporovať cestovný ruch Rajeckej doliny prehlbovaním povedomia o destinácii a tým vzbudiť u súčasných ako aj potencionálnych návštevníkov záujem neustále navštevovať destináciu.

 

Sídlo organizácie:
Rajecká dolina n.o.
Oblastná organizácia cestovného ruchu
Nám. SNP 1/29
013 13 Rajecké Teplice
Zoznam členov

IČO: 37811738
DIČ: 2021705730
Neplatca DPH

Kontaktná osoba:

Mgr. Petra Dubeňová
výkonná riaditeľka

riaditel@rajeckadolina.sk
Tel.: 0948 620 661, 0910 274 576

 

Predseda predstavenstva:

Peter Slyško

 

Podpredseda predstavenstva:

Martin Knoško

 

 

 

 

Prílohy
Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.