Kde sa najete a napijete
Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.