OOCR robí destináciu Rajecká dolina pohodlnejšou.
Späť na zoznam

Valné zhromaždenie členov oblastnej organizácie cestovného ruchu s názvom Rajecká dolina, ktorej riadnym členom je aj mesto Rajecké Teplice, zahrnulo  do svojho plánu aktivít a rozpočtu na rok 2013,  zakúpenie nových lavičiek a stojanov.

Zmyslom tohto konania bolo naplnenie potrieb návštevníkov destinácie, ktoré vzišlo z vykonaného prieskumu v roku 2012. Stojany sú určené na umiestnenie exteriérovej mapy, ktorej nákup  organizácia realizovala ešte v roku 2012.

Lavičky ako aj stojany na mapy a samotné mapy sú umiestnené v každej členskej samospráve organizácie. Ide o obce a mestá ako : Stránske, Rajecké Teplice, Ďurčiná, Rajec, Rajecká Lesná, Fačkov a Čičmany.

Spolu organizácia zakúpila 23 ks lavičiek a 7 ks stojanov.  V mestách Rajecké Teplice a Rajec, sa členovia organizácie, z hľadiska estetiky a miesta umiestnenia,  rozhodli pre kovové stojany striebornej farby. V obciach sú stojany vyrobené z dreva, impregnované  hnedým  odtieňom.

Nejde pritom o ojedinelú aktivitu organizácie. Od roku 2012, kedy OOCR získala z ministerstva, na základe úspešného projektu, svoje prvé dotačné prostriedky, už stihla realizovať viaceré projekty, ako napr. : preznačenie viacerých turistických chodníkov v okolí Rajeckých Teplíc, zabezpečenie množstva printových propagačných materiálov,  v obciach  Rajecká Lesná a Ďurčiná sa zriadil informačný systém obcí,  vybudovali sa   informačné tabule na začiatku parku v Rajeckých Tepliciach, organizácia má svoju vlastnú, informačnú  internetovú stránka a svoje jedinečné logo, členovia využívajú  možnosť prezentovať svoje subjekty na rôznych výstavách ako na Slovensku tak  aj v zahraničí. Veľké množstvo finančných  prostriedkov sa vynakladá na kompletný marketingový komunikačný mix.

V Decembri  2013 oblastná organizácia, za podpory partnerov, zabezpečila podujatie pod názvom Mikuláš v Rajeckej doline 2013, ktoré malo veľký úspech a príjemne prekvapilo nie len návštevníkov destinácie, ale hlavne všetky detičky. 

Newsletter zostaňme v kontakte
Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.