Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach
Späť na zoznam

Prvýkrát myšlienka vybudovať múzeum dopravy skrsla v hlave bývalej riaditeľky Považského múzea v Žiline Vlaste Kristenovej a historika Mariána Klapitu. Bolo to pred 50 rokmi, kedy sa do Žiliny presťahovala Vysoká škola dopravná a Žilina si uvedomovala svoju polohu na križovatke ciest a v železničnom uzle. Ako sa Trenčín nazval mestom módy, Žilina mohla byť mestom dopravy. Možno už v praveku, určite však v stredoveku sa v Žiline stratávali pocestní a kupci využívajúci vnútrozemské trasy ciest. Preto sa hovorilo o vybudovaní múzea dopravy ako expozície Považského múzea v Žiline. Tento cieľ sa podarilo zrealizovať až v roku 2014 v priestorore železničnej zastávky v kúpeľnom a turisticky atraktívnom mestečku Rajecké Teplice.

Návštevníkov prevedieme dejinami dopravy od najstarších čias po súčasnosť. Kde chýbajú trojrozmerné exponáty, vieme si pomôcť obrazovými prameňmi či písomnosťami. Najviac exponátov sa týka železničnej dopravy. Nainštalovali sme tu v mierke 1:1 časť staničnej budovy podľa projektu Uhorských železníc pre miestne trate z roku 1880. V budove je nainštalovaná kancelária predajcu cestovných lístkov a výpravcu s dobovými pracovnými pomôckami z medzivojnového obdobia (ČSR). Pred stanicou je nainštalovaná traťmajstrovská drezina a dobové pomôcky traťových údržbárov. Ďalej sme vystavili modely návestidiel, krásne modely parných rušňov a ďalšie železničné signálne, oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia. Neopomenuli sme ani iné druhy dopravy – pltníctvo či cestnú dopravu. Mnohí si pamätajú napr. na mechanické prístroje na výdaj cestovných lístkov z autobusov mestskej či diaľkovej dopravy. Expozíciu dopĺňajú dobové cestovné lístky, preukážky, dokumenty, pohľadnice, kovové tabule, dopravné značky a iné zbierkové predmety.

Najzaujímavejšia je traťmajstrovská drezina, ktorá je ručne mechanicky ovládaná. Časom chceme v expozícii vystaviť a sprevádzkovať aj staničný zabezpečovací prístroj, ktorým sa riadilo ovládanie výhybiek a návestidiel. Najstaršia je mapa z roku 1718, ktorá zachytáva poštové cesty v Uhorsku. Je zaujímavé, že pošta sa vozila len dva krát týždenne na jednej trati – z Bratislavy cez Ponitrie, Turiec, Liptov a Spiš do Košíc a trvalo to cca 5 dní. Exponáty budeme ešte postupne dopĺňať.

Zaujímavý je aj fotoalbum z výstavby Košicko-bohumínskej železnice z roku 1871. Autori prešli celú trať od Košíc po Bohumín. Niekde bola železnica rozostavaná, inde už bola v prevádzke. Do Žiliny vtedy prišiel prvý vlak. Čakalo ho nadšené obecenstvo a v príhovore železnicu privítal vtedajší starosta Žiliny Alojz Trajčík. Pre Žilinu mala železnica obrovský význam. Mesto sa začalo meniť zo stredovekého mestečka na priemyselné centrum. Pribudlo tu niekoľko tovární, napr. súkenka, továreň na kyselinu sírovú či celulózka. Obdobne sa s rozvojom Rajeckej doliny spája výstavba miestnej železnice Žilina – Rajec, ktorú máme takisto zdokumentovanú na viacerých fotografiách a pohľadniciach.

Máme tu modelové koľajisko, ktoré zachytáva žilinský železničný uzol okolo roku 1920. Návštevník tu nájde žilinskú stanicu, stanicu na Novej Žiline s rušňovým depom, ale aj hrady Budatín a Strečno v mierke 1:87. Na železnici premáva parný vláčik. Ďalej tu máme funkčný parný strojček, ktorý demonštruje princíp fungovania parného rušňa. No a jazdu skutočným historickým vláčikom si môžu návštevníci vychutnať vždy v októbri v čase výročia otvorenia rajeckej železnice.

Newsletter zostaňme v kontakte
Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.