Kúpele Aphrodite sú naďalej otvorené
Späť na zoznam
Vážení hostia,
napriek aktuálnym opatreniam vydaných ústredným krízovým štábom SR, Vás chceme ubezpečiť, že Kúpele Aphrodite Rajecké Teplice so štatútom zdravotníckeho zariadenia zostávajú naďalej otvorené, podľa prísnejšej platnej zdravotníckej legislatívy.
Kúpele naďalej poskytujú návštevníkom samoplatcom kúpeľnú liečebnú starostlivosť a všetky druhy pobytov. V rámci potrebnej prevencie a imunity, môžete naďalej využívať v plnej miere všetky služby - termálne liečivé pramene, terapie, ubytovanie i stravovanie. Liečebné bazény a Natural Spa terapie sú otvorené aj pre denných návštevníkov.
V zariadeniach kúpeľov sú platné všetky nariadenia a odporúčania ÚKŠ SR a ÚVZ SR.

 
 

Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. na základe ROZHODNUTIA MZ SR č. 09267/2015-121/2017/ŠKK prevádzkujú PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE a poskytujú ÚSTAVNÚ a AMBULANTNÚ KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ v indikačných skupinách:

VII. Choroby pohybového ústrojenstva
VI. Nervové choroby
XII. Choroby z povolania

Na základe vyššie uvedeného sa na kúpeľné zariadenie vzťahuje výnimka pri poskytovaní služieb uvedená v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 14.10.2020. Dané Opatrenie neplatí pre:
Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z., na základe návrhu lekára.

Preto neváhajte a príďte si posilniť Vašu imunitu a tak zlepšiť i Vaše zdravie v týchto náročných časoch.

 
Newsletter zostaňme v kontakte
Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.