Čičmany, príbeh ktorý potrebuje našu pomoc!

PRÍBEH ČIČMANY!

Čičmany - malebná dedinka známa pre celé Slovensko, celý svet vďaka svojim jedinečným maľovaným vzorom na chalúpkach. Táto vzácna národopisná lokalita bola v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Obec v roku 2022 oslávi 750. výročie prvej písomnej zmienky a dnes v obci žije z pôvodných 1500 obyvateľov len 123. Obec Čičmany vymiera! Toto sa podpisuje na samotnej situácií a fungovaní obce. Mesačný príjem z daní ani zďaleka nepostačuje na základné náklady bežnej prevádzky, ktoré príjem z daní prekračujú TROJNÁSOBNE! Starostka obce je tak nútená vykonávať činnosti od vedenia obce až po upratovanie úradu, nehovoriac o celkových problémoch bežnej prevádzky.

Asi málokoho z nás by niekedy vôbec napadlo, že Čičmany majú existenčné problémy. Vzhľadom na ich popularitu a používanie špecifických ľudových ornamentov mnohými organizáciami., štátnymi inštitúciami, či súkromnými firmami si väčšina ľudí prirodzene myslí, že obec nie že nemá problémy, ba naopak že má dostatok financií a podpory.
Bohužiaľ realita príbehu Čičmany je veľmi komplikovaná a vyžaduje si našu pozornosť a pomoc.

  • Obec Čičmany vymiera!
  • Obec Čičmany, ktorej znaky sú použité na mnohých miestach, vlastne nemá ani na základné fungovanie!
  • Obec Čičmany za to, že sú jej znaky používané nielen, že nič nedostáva, ale ešte aj trpí popularitou, pretože nedokáže zabezpečiť ani len základné fungovanie!

My v OOCR Rajecká dolina sme rozhodnutí podporiť obec Čičmany a urobiť čo bude v našich silách preto, aby sme pomohli a prispeli k záchrane nášho kultúrneho dedičstva. Chceme, aby sa na naše korene nikdy nezabudlo, a aby aj po nás zostalo dedičstvo pre ďalšie generácie.
Predseda OOCR Rajecká dolina Peter Slyško spolu s pani starostkou Čičman Ivetou Michalíkovou vyzvali na stretnutie županku Žilinského samosprávneho kraja p. Jurinovú, ministerku kultúry p. Milanovú či Slovakia Travel p. Miku ku téme Čičmany.

Veríme, že naša iniciatíva sa stane odkazom pre nás, pre celú spoločnosť a že nás to donúti zamyslieť sa a položiť otázku:
"Naozaj my z pozícií predsedov organizácií, z pozícií významných štátnych predstaviteľov, inštitúcií, firiem, či celej spoločnosti sa budeme iba prizerať a hovoriť, že my s tým nič nevieme urobiť? Necháme to na obyčajných ľudí, či trápenie starostky?"

MEMENTO SPOLOČNOSTI!

V roku 2021 slovenská šperkárka Petra Toth vytvorila špeciálnu kolekciu “Čičmanskí kohútkovia”. Keď si vypočula príbeh obce od pani starostky a videla ako to s pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry funguje, rozhodla sa Čičmany podporiť!

Ako píše samotná šperkárka na svojich webových stránkach:
“Našou filozofiou je znovu priniesť nádych folklóru do každodenných dní a poďakovať sa našim predkom a všetkým, ktorí dodnes opatrovali naše kultúrne dedičstvo. Chceme, aby sa na naše korene nikdy nezabudlo, a aby aj po nás zostalo dedičstvo pre ďalšie generácie. Obec Čičmany je jedna z našich najkrajších a najsignifikantnejších slovenských dediniek. Vzor z chalúpok snáď pozná každý. Je to najčastejšie používaný (zneužívaný) ľudový ornament, ktorý môžete nájsť skoro všade. Málokto ale vie, že samotné Čičmany z tejto popularity nielenže neťažia, ale naopak ňou trpia. Nikto z tých, ktorí doteraz použili typický vzor z obce Čičmany, či už na olympijské dresy, na poťahy vo vlakoch, na metrážnom textile a na mnohých iných predmetoch doposiaľ Čičmancom na oplátku nič nedal. Ani len poďakovanie, ani sponzorský dar na zachovanie chalúpok a údržbu dedinky. Nikto nikdy nič. Turisti sa chodia fotiť a v Čičmanoch po nich zostane len odpad, ktorý musia miestni upratovať.“...

Viac tu: https://www.petratoth.sk/blog/cicmanski-kohutkovia

Čičmanské vzory sú veľmi používané a aj nás teší, že môžu slúžiť na krásnu prezentáciu nášho Slovenska, našich tradícií. Práve preto je dôležité aby sme Čičmany zachovali aj pre ďalšie generácie.

Naša aktivita zbierkou nekončí NAOPAK “začína”! Predseda OOCR Rajecká dolina Peter Slyško spoločne so starostkou obce Čičmany vyzvali na stretnutie kompetentných. Našim spoločným cieľom je nájsť dlhodobé systémové riešenia a nastaviť procesy čo môže robiť samotná obec a ako pomôže štát a samospráva. Už v mesiaci február sú naplánované stretnutia a budeme Vás informovať!

DŇA 4.2.2022 SME SPUSTILI DOBROVOĽNÚ ZBIERKU NA POMOC ČIČMANOM A NAŠE AKTIVITY BUDÚ POKRAČOVAŤ.
VERÍME, ŽE SPOLOČNOSŤ, ĽUDIA A KOMPETENÍ POMÔŽU A PODPORIA ČIČMANY!
ZA POMOC, ZDIEĽANIE, PODPORU ÚPRIMNE ĎAKUJEME!

Vyzbierané finančné prostriedky použije Obec Čičmany na pokrytie prevádzkových nákladov obce, realizáciu kultúrnych a športových podujatí a vytvorenie podmienok na zachovanie kultúrneho dedičstva obce.

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.