Späť na zoznam
Bethlehem and churches

Gotický kostol sv. Heleny v Stránskom


Gotický kostol sv. Heleny v Stránskom pochádza zo 14. storočia. V 15. storočí došlo k viacerým úpravám – veriaci spevnili múry a vstavali gotické okná. Starobylý kostol sa nachádza na hornom konci obce, po pravej strane cesty smerom na križovatku s Kuneradom, Konskou a Rajeckými Teplicami. Obklopuje ho cintorín, ktorý sa využíva až do dnešných čias. 

Okolo roku 1800 sa klenba prepadla a bola nahradená drevenou povalou. Ďalšiu stavebnú nevýhodu predstavovala neustále zavlhnutá sakristia. Oltárny stôl dôsledne vypracovaný z dreva, umelecky vyrezávaná kazateľnica či pokladnička spolu s mosadznou nádobou na svätenú vodu – to je len niekoľko príkladov skromného zariadenia v interiéri kostola sv. Heleny.

Murovaná veža s nízkou šindľovou strechou, podobnou hlavnej streche kostolíka, priliehala ku hlavnému múru. Obsahovala dva zvony, z nich väčší, odliaty vo Varíne z 18. storočia, vážil približne 250 kg a bol zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. 

Zásadná zmena prichádza 15. januára 1858, kedy seizmické otrasy dovtedy nevídaných rozmerov s epicentrom pri vrchole Minčol v Lúčanskej Malej Fatre drasticky zničili tento vzácny kostolík. Narušená stabilita, značne poškodený plášť a strecha znamenali odsúdenie kostola na uzatvorenie (1877) a následné chátranie. Sochy boli v minulosti prevezené do farského kostola v Konskej. Zvony sa počas 1. svetovej vojny použili na zbrojársku výrobu. Pozostatok veže bol v roku 1992 spevnený z dôvodu ochrany a aspoň čiastočnej konzervácie. V súčasnosti sa spojili nadšenci zo združenia Obnova slovenskej zeme, ktorí sa snažia zachrániť zrúcaniny tohto historicky vzácneho kostolíka na území Rajeckej doliny. 

Implemented with the financial support of the Ministry of Transport of the Slovak Republic.