Späť na zoznam
Bethlehem and churches

Barokový kostol Nájdenia sv. Kríža v Čičmanoch

Nad malebnými Čičmanmi sa na vŕšku týči barokový kostol zasvätený Nájdeniu sv. Kríža. Určite stojí za pozornosť aj kvôli scenérii a výhľadom, ktoré sa ponúkajú návštevníkovi pri jeho návšteve. Kostol bol postavený na základoch staršej stavby, pravdepodobne zvonice s modlitebňou, o čom svedčí správa o zvone z roku 1588. Z pôvodného zariadenia sa zachoval hlavný oltár (z roku 1798).  Kazateľnica pochádza z roku 1802 a bočný oltár Panny Márie bol vybudovaný v roku 1803. Klasicistický organ z roku 1738 má jeden manuál a 6 registrov.

Implemented with the financial support of the Ministry of Transport of the Slovak Republic.