Ďalšie kilometre turistických trás preznačené vďaka štátnej dotácii
Späť na zoznam

Rajecká dolina sa môže popýšiť nádhernou neporušenou prírodou, ktorá je popretkávaná množstvom turistických chodníkov. O tieto je však potrebné sa starať na pravidelne báze, na čo OOCR Rajecká dolina myslí každý rok a vždy do svojho ročného plánu aktivít zaradí aj drobnú opravu a údržbu turistických chodníkov. V roku 2022 sme teda opäť pokračovali v týchto aktivitách a v teréne členovia Klubu slovenských turistov Značkár zo Žiliny strávili množstvo hodín, aby obnovili maľované značenie na vybraných úsekoch, spriechodnili chodníky, kde vplyvom zlých poveternostných podmienok došlo ku kalamitám a spadnuté konáre a stromy zahatali mnohé chodníky, či sprehľadnili maľované značenie na stromoch vhodným obrezaním konárov.

Výber turistických chodníkov určených na údržbu vychádza vždy z pasportizácie stavu ku koncu predchádzajúceho roku a tiež hlásení dopytov na centrálnej e - mailovej adrese spravovanej Klubom slovenských turistov (znacenie@kst.sk) či v miestnom turistickom informačnom centre v priebehu celého roku. Na základe uvedeného sme v roku 2022 venovali obnovu značenia a údržbe turistických chodníkov na týchto trasách:


Poluvsie - Rajecké Teplice - Hotel Skalka
Rajec - Sedlo pod Hnilickou Kýčerou
Pod Roháčom - Sedlo Patúch
Kľak - Sedlo pod Hnilickou Kýčerou


Spriechodnením potrebných úsekov turistických chodníkov chceme zabezpečiť bezpečný pohyb turistov počas túr. Nechceme, aby boli znechutení pri prekonávaní prekážok a aby si neodniesli negatívne dojmy. Preznačením trás cielime na zlepšenú orientáciu v teréne a lepšie plánovanie turistiky. Všetkým našim návštevníkom chceme dopriať pohodlné a ničím neručené poznávanienášho vzácneho prírodného dedičstva a chceme, aby sa ku nám stále vracali a využívali ďalšie turistické možnosti.

Uvedené aktivity boli realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, čo si vážime a za uvedenú podporu aj touto cestou v mene všetkých spokojných turistov ďakujeme.

Newsletter zostaňme v kontakte
Implemented with the financial support of the Ministry of Transport of the Slovak Republic.