Späť na zoznam
TURYSTYKA PIESZA

Strážovské vrchy Chránená krajinná oblasť

Do územia Rajeckej doliny, priamo do katastra obce Čičmany, zasahuje aj chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy. Aj keď len okrajovo, vytvára nezameniteľnú kulisu veľmi členitého a geomorfologicky značne pestrého územia. Najvyšším vrcholom je Strážov (1213 m n.m.), ktorý možno dosiahnuť za dve hodiny z Čičmian (parkovanie) po červenej značke. Strážov je významných vrcholom aj z hľadiska tektonických výskumov Slovenska. Návštevník tu môže obdivovať veľmi pestrú flóru a faunu, vzácne biotopy vďaka výskytu javorovo-bukových horských lesov. Neobyčajnú geomorfologickú členitosť dokladuje aj rozpätie nadmorských výšok na relatívne malom území. Nadmorská výška vrcholov a hrebeňov sa pohybuje v rozmedzí 600 – 1213 m n.m., dolín a kotlín 315 – 500 m n.m. 

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.