Späť na zoznam
SPORT

Rajčianka

Osou Rajeckej doliny je rieka Rajčianka. Jej prítoky Čierňanka až po ústie do Rajčianky pri obci Kľače, ďalej Lesnianka po ústie do Rajčianky a samotná Rajčianka sú rybárskym revírom pstruhovitých rýb okrem chránenej rybej oblasti v úseku železničný most v Rajeckých Tepliciach po cestný most na kúpalisko Laura v Rajeckých Tepliciach. 

V rieke možno uloviť mrenu, pstruha potočného, pstruha dúhového, lipňa a jalca. Rybolov je povolený v období 16.4. - 30.9. s platným povolením. Hosťovacie povolenie na rybolov je možné zakúpiť vo všetkých predajniach rybárskych potrieb v Žiline a v Rajci.

www.srzmsozilina.sk

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.