Späť na zoznam
PRZYRODA

Poluvsianska skalná Ihla

Poluvsianska skalná ihla bola vyhlásená za prírodnú pamiatku v roku 1965. Predstavuje výrazný krajinotvorný prvok v časti Rajeckých Teplíc zvanej Poluvsie. Objekt nemožno minúť, pretože sa nachádza na ceste zo Žiliny do Prievidze napravo za železničným priecestím, hneď vedľa cesty.

Ide o ochranu skalnej dominanty, brala vápencového dolomitu ihlovitého tvaru s výškou približne 15 m. Skalná ihla sa v posledných geologických obdobiach oddelila eróznymi procesmi a tektonickými poruchami od masívu Slnečných skál. Ešte v nedávnej minulosti sa Poluvsianska skalná ihla používala na základný horolezecký výcvik. Ale kvôli častým puklinám v strednej a vrchnej časti a kvôli drobivosti skalných výčnelkov sú momentálne akékoľvek horolezecké aktivity na tomto skalnom útvare zakázané.

V tesnej blízkosti Poluvsianskej skalnej ihly sa nachádza rodný dom a pamätník Jozefa Gabčíka - genmjr. i.m. - jedného z účastníkov operácie Antropoid (atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha).
 

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.