Späť na zoznam
MUZEA

Mestské múzeum v Rajci

Múzeum v Rajci vzniklo v roku 1992 a má regionálny charakter. Zhromažďuje zbierky prírodovedné, historické a etnografické. Zbernou oblasťou je Rajecká dolina od obce Poluvsie po Čičmany. Múzeum sídli v budove bývalého pivovarského domu, ktorý bol v roku 1993 vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Prírodovedná expozícia dokumentuje geológiu, faunu a flóru Rajeckej doliny s dôrazom na špecifiká regiónu. Medzi najvzácnejšie exponáty patrí listina Márie Terézie z roku 1749, ktorou oslobodila Rajčanov od platenia mýta v celom Uhorsku.

Národopisná expozícia približuje remeselnícke tradície v Rajeckej doline, osobitne rezbárstvo, garbiarstvo a kožušníctvo. Súčasťou expozície je rajecká meštianska izba zo začiatku 20. storočia.

V budove múzea je malá galéria, kde sa konajú krátkodobé, tématicky zamerané výstavy. 

Súčasťou múzea je remeselnícka dielňa s praktickými ukážkami výroby textilných výrobkov, výrobkov z prútia, slamy, šúpolia, kože a pod.

Tel.: +421 41 542 21 98
+421 41 542 20 67
Adresa Nám. SNP 15/15, 015 01 Rajec

 

 

 

V rámci nášho projektu "Spoznaj poklady Rajeckej doliny ešte lepšie", ktorý vznikol vďaka podpore Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sa môžete dozvedieť ďalšie zaujímavé informácie o Mestskom múzeu v Rajci kliknutím na odkaz https://rajeckepoklady.sk/mestiansky-dom-15/

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.