Späť na zoznam
ZAMKI I PAŁACE

Hrad Strečno

Hrad Strečno zohrával kedysi dôležitú obrannú funkciu, bol významnou pevnosťou proti tureckým hordám a ich nájazdom. Za národnú kultúrnu pamiatku boly vyhlásený v roku 1970. Obdivuhodná hradná pevnosť dokladuje architektonický vývoj od obdobia gotiky po baroko. Na konci 17. storočia bol na priamy príkaz cisára Leopolda zbúraný. V 20. storočí došlo ku čiastočnej rekonštrukcii a následnému sprístupneniu niektorých častí hradu. Dnes sa tu každoročne odohráva množstvo kultúrnych podujatí, prevažne v období letnej sezóny. 

www.pmza.sk

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.