Späť na zoznam
SZOPKA BETLEJEMSKA I KOŚCIOŁY

Kostol sv. Ladislava v Rajci


Farský kostol sv. Ladislava sa nachádza v strede mesta Rajec. Stojí hneď vedľa hlavnej cesty zo Žiliny do Prievidze. Patrí medzi najstaršie a najvzácnejšie architektonické dedičstvo minulosti. Prvé zmienky o tejto gotickej svätyni zaznamenávame už v 14. storočí. Pôvodne jednoloďový kostolík si do dnešných dní zachoval len malú časť svojho charakteru, keďže bol niekoľkokrát prestavaný. Nádherný neskorogotický portál, situovaný na južnej strane kostola, pochádza z 15. storočia. Nakoniec, v 17. storočí došlo k poslednej významnej prestavbe, pričom okolo pôvodného základového múru bol vystavaný kamenný trojloďový kostol s polygonálne zakončeným presbytériom. 18. storočie znamená pre architektonický vývoj kostola barokový charakter.

Oltárny obraz z 18. storočia znázorňuje sv. Ladislava kľačiaceho pred Matkou Božou. Bol vytvorený známym maliarom, pôvodom z talianskej rodiny usadenej v Salzburgu, Jozefom Zanussim. V kostole sa nachádzajú aj tri krypty starých rajeckých rodín: Lengyelovskej, Huljakovskej a Kostkovskej. V 19. storočí ich však zamurovali a náhrobné kamene sa vyhodili. Do dnešných čias sa zachoval iba náhrobný kameň Barbory Turzovej z roku 1561 osadený v interiéri kostola. 

Na južnej strane kostola ukazujú čas zrenovované staré slnečné hodiny pochádzajúce z roku 1770. Latinský nápis hovorí: „Keby nebolo Slnka, hodiny by neukazovali čísla.

V rámci nášho projektu "Spoznaj poklady Rajeckej doliny ešte lepšie", ktorý vznikol vďaka podpore Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sa môžete dozvedieť ďalšie zaujímavé informácie o Kostole sv. Ladislava v Rajci kliknutím na odkaz https://rajeckepoklady.sk/kostol-sv-ladislava/

 

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.