Späť na zoznam
SZOPKA BETLEJEMSKA I KOŚCIOŁY

Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Ďurčinej

Rímskokatolícky kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii bol postavený podľa architektonického návrhu vdp. Františka Foltána v rokoch 1991 - 1992. Základný kameň požehnal Svätý Otec Ján Pavol II. dňa 22. 4. 1990 v Bratislave. Kostolík vysvätil J. E. Ján Chryzostom kardinál Korec dňa 29. 11. 1992. Interiér kostola znázorňuje bolesti Panny Márie - vo svätyni v rezbárskom prevedení a na vitrážach okien.

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.