Späť na zoznam
SZOPKA BETLEJEMSKA I KOŚCIOŁY

Gotický kostol sv. Heleny v Stránskom


Gotický kostol sv. Heleny v Stránskom pochádza zo 14. storočia. V 15. storočí došlo k viacerým úpravám – veriaci spevnili múry a vstavali gotické okná. Starobylý kostol sa nachádza na hornom konci obce, po pravej strane cesty smerom na križovatku s Kuneradom, Konskou a Rajeckými Teplicami. Obklopuje ho cintorín, ktorý sa využíva až do dnešných čias. 

Okolo roku 1800 sa klenba prepadla a bola nahradená drevenou povalou. Ďalšiu stavebnú nevýhodu predstavovala neustále zavlhnutá sakristia. Oltárny stôl dôsledne vypracovaný z dreva, umelecky vyrezávaná kazateľnica či pokladnička spolu s mosadznou nádobou na svätenú vodu – to je len niekoľko príkladov skromného zariadenia v interiéri kostola sv. Heleny.

Murovaná veža s nízkou šindľovou strechou, podobnou hlavnej streche kostolíka, priliehala ku hlavnému múru. Obsahovala dva zvony, z nich väčší, odliaty vo Varíne z 18. storočia, vážil približne 250 kg a bol zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. 

Zásadná zmena prichádza 15. januára 1858, kedy seizmické otrasy dovtedy nevídaných rozmerov s epicentrom pri vrchole Minčol v Lúčanskej Malej Fatre drasticky zničili tento vzácny kostolík. Narušená stabilita, značne poškodený plášť a strecha znamenali odsúdenie kostola na uzatvorenie (1877) a následné chátranie. Sochy boli v minulosti prevezené do farského kostola v Konskej. Zvony sa počas 1. svetovej vojny použili na zbrojársku výrobu. Pozostatok veže bol v roku 1992 spevnený z dôvodu ochrany a aspoň čiastočnej konzervácie. V súčasnosti sa spojili nadšenci zo združenia Obnova slovenskej zeme, ktorí sa snažia zachrániť zrúcaniny tohto historicky vzácneho kostolíka na území Rajeckej doliny. 

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.