Späť na zoznam
SZOPKA BETLEJEMSKA I KOŚCIOŁY

Bazilika Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej


Bazilika Narodenia Panny Márie predstavuje významné pútnické miesto severozápadného Slovenska. Neogotický kostol pochádza z roku 1866. Vedľa baziliky sa nachádza presbytérium, ktorého pôvod siaha do začiatku 14. storočia. Na presbytériu sa zachovali zvyšky gotických fresiek, ktoré sú v súčasnosti pamiatkovo chránené. Kostol bol zasvätený Márii Kráľovnej Anjelov, avšak v roku 1866 zbúraný. Vzácne nástenné maľby znamenajú významnú kultúrno-historickú pamiatku reprezentujúcu monumentálnu maľbu.

7. septembra 2002 získal Kostol Narodenia Panny Márie status „Basilica Minor“, a to vďaka dlhotrvajúcej tradícii uctievania Matky Ježišovej pútnikmi z celého Slovenska prakticky od 15. storočia. Z tohto obdobia pochádza aj Milostivá socha Panny Márie Friwaldskej, ktorej sú pripisované viaceré uzdravenia. Rajecká Lesná sa zaraďuje medzi popredné pútnické miesta národného významu. Hlavné púte sa každoročne konajú na cirkevný sviatok Narodenia Panny Márie (8. september – hlavná púť), na hody, vo sviatok Najsvätejšej Trojice (jún) a vo sviatok sv. Anny.

Hneď vedľa kostola môžu návštevníci obdivovať drevený ručne vyrezávaný Slovenský betlehem, ktorý sa nachádza v Dome Božieho Narodenia. 

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.