Späť na zoznam
Podujatia

Podujatia v Rajeckej Lesnej

10.6.2017 - 25.12.2017 Rajecká Lesná

Viete o tom, že Rajecká Lesná (v minulosti Friwald, Freiwald) si do dnešných dní uchovala miestne nárečie, tzv. dzekanie? :) Práve preto na informačnom plagáte o podujatiach v obci uviedli, že sa jedná o "Podujatia ve Frivaldze". Nájdete tu informácie o termínoch konania jednotlivých púti, pretože obec je známe mariánske pútnické miesto, ale aj info o ďalších podujatiach zo života obce, ako napr. pálenie jánskych ohní, výstup na vrch Kľak atď.. Ak teda plánujete navštívíť túto dedinku v srdci Rajeckej doliny, môžete si vopred pozrieť, či sa počas Vašej návštevy koná nejaké podujatie a tak návštevu obohatiť o ďalší zážitok.

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.